Konkurs POWR – działanie 2.14 – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli

Czytaj więcej...

Ruszył program „Senior-WIGOR” MRPiPS Edycja 2016

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2016

Czytaj więcej...

Granty na konsultacje planów miejscowych dla samorządów gminnych

 Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza samorządy gminne do udziału w projekcie „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Specjalista ds. koordynacji projektów

Ogłaszamy nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w Okunince. Szczegóły w dokumencie zamieszczonym

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Poleska Dolina Bugu” – jubileusz 10-lecia

  W dniu 25.06.2016r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” połączone z uroczystym podsumowaniem 10-lecia istnienia

Czytaj więcej...

Zakres projektowanych zmian do Statutu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do Statutu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, publikujemy poniżej ich zakres. Zachęcamy do zapoznania

Czytaj więcej...