Ankieta ewaluacyjna LSR – wydłużenie badania ankietowego

LGD „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gmin: Włodawa, Miasto Włodawa, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Stary Brus.

Link do ankiety

Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Poleska Dolina Bugu” na lata 2014-2020.
Ankieta jest anonimowa.
Wypełnienie potrwa ok 8 minut.
Na opinie mieszkańców czekamy do 03.06.2022 r.