Budżet LSR zwiększony – więcej premii na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z zapowiedziami z maja 2019r., budżet Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dniem 23.07.2019r. został zwiększony o 620 tys. zł i wynosi obecnie 6 320 000 zł.
Na podstawie analizy przeprowadzonych naborów, wyników konsultacji społecznych oraz diagnozy obszaru LSR Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zdecydował o przeznaczeniu całej puli dodatkowych środków na premie na podjęcie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw”). Ponadto w związku z niesłabnącym zainteresowaniem wsparciem nowo powstających firm, budżet przedsięwzięcia został dodatkowo zasilony oszczędnościami niewykorzystanymi w ramach innych przedsięwzięć. W rezultacie aktualny budżet przedsięwzięcia 1.1.1. „Tworzenie nowych przedsięwzięć” wynosi 2 720 000 zł (wzrost o 960 000 zł). Oznacza to, że LGD „Poleska Dolina Bugu” może przyznać dofinansowanie dla dodatkowo 12 nowych firm!
Szkolenie dla wnioskodawców oraz nabór wniosków o przyznanie pomocy planowane są zaraz po wakacjach. Na chwilę obecną nie przewiduje się zmian w zasadach przyznawania dotacji – informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej (procedura, kryteria wyboru, formularze dokumentacji aplikacyjnej) pozostają aktualne. Niewielkiej zmianie uległy zasady udzielania doradztwa przez Biuro LGD – obecnie z doradztwa dotyczącego wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (w tym wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu) można skorzystać do czasu rozpoczęcia naboru wniosków. Podczas trwania naboru wniosków doradztwo nie będzie udzielane. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z dofianansowaniem zapraszamy do kontaktu z Biurem LGD:
oraz zapraszamy na Dożynki Powiatu Włodawskiego do Woli Uhruskiej  gdzie w dniu 01.09.2019r. od godz. 13:00  będziemy również informowali o dofinansowaniu nowych firm (Znajdziecie nas w białym namiocie z napisem Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”.)