Zapraszamy do wypełnienia formularza głosów i opinii mieszkańców w procesie opracowywania LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do wypełnienia krótkiej i anonimowej ankiety internetowej, w której można zgłaszać swoje sugestie dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu w nowym okresie wsparcia 2023-2027 .   (...)

Nowe przedsiębiorstwa i miejsca rekreacji dzięki wsparciu LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” w 2022 r. wsparła kolejnych 12 przyszłych przedsiębiorców oraz 6 projektów dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Dofinansowanie zostało udzielone już prawie z ostatnich środków finansowych w ramach obecnej perspektywy finansowej (a było ich w sumie 2 183 500,00 euro (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Anety Gaj zamieszkałej w  Susznie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia w (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 04.11.2022 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły dwie oferty – wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – otwórz Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do (...)

Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych i promocji. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od dnia 14.11.2022r. do 24.11.2022 r . do (...)

Zapytanie o cenę – dostawa i montaż 6 kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 6 kompletów kręgielni plenerowych - lokalizacje na terenie województwa lubelskiego, powiat włodawski i chełmski. Pozyskane oferty cenowe posłużą do kalkulacji kosztu zadania w projekcie, o którego dofinansowanie Stowarzyszenie będzie ubiegać się jeszcze w tym roku. W (...)

Umowa na projekt współpracy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.09.2022 r. w Lublinie przedstawiciele Partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" (Lider), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" podpisali umowę o przyznaniu pomocy z Przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację (...)