OGŁOSZENIE O SZKOLENIU

Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych informacjami o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD „Poleska Dolina Bugu”. Szkolenie z „Małych Projektów” odbędzie się w dniu 03.11.2010r. (środa) o godz. 9.30  w siedzibie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w Okunince XIII-1 (budynek schroniska „Krokodyl”). Szkolenie poprowadzi kierownik Oddziału Wdrażania (...)

Ogłoszenie o II naborze wniosków

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach: I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 250 000,00zł); II. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw(limit dostępnych środków – 250 000,00zł); III. Odnowa i rozwój wsi(limit dostępnych środków – 870 (...)

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i wybór Przewodniczącego Obrad2. Stwierdzenie Prawomocności obrad3. Przyjęcie porządku obrad4. Omówienie przebiegu weryfikacji wniosków złożonych do instytucji wdrażających w ramach I naboru wniosków5. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju6. Dyskusja nad zmianami 7. Podjęcie uchwał (...)

Jarmark Jagielloński w Lublinie

Jarmark Jagielloński swoją ideą nawiązuje do słynnych Jarmarków Lubelskich, które na przełomie XV i XVI wieku były jednym z najbardziej znanych handlowych wydarzeń międzynarodowych. Podczas Jarmarku istotną rolę odgrywają widowiska artystyczne i historyczne. Odbywa się również turniej rycerski, w którym duży nacisk położony jest na rytuały rycerskie i historyczne. PUNKTY (...)

II KARPACKIE DNI ZIELONEJ TURYSTYKI (KDZT)

Drugie już z rzędu KDZT (pierwsze odbyły się we wrześniu 2009 roku w słowackiej Sninie) służą kreowaniu i promocji wśród odwiedzających region turystów oraz wśród samych mieszkańców wspólnej dla Karpat Wschodnich oferty turystyki przyjaznej środowisku. Impreza popularyzuje potencjał przyrodniczy, historyczny i kulturowy regionu oraz uświadamia znaczenie ekoturystyki i ekologii dla (...)

icon

Bolkowanie 2010

Rajdy rowerowe:•    GOTÓWKA - HNISZÓW (Nowiny, Gotówka, Karolinów, Gdola, Jazików, Hniszów) •    RUDA - HUTA - HNISZÓW  ( Kol. Hniszów, Hniszów) •    „Dookoła Gminy  Ruda – Huta” (Rudka, Ruda, Zarudnia, Gotówka, •    Nowiny, Gotówka Gdola, Jazików, Hniszów)•    Rowerowy Wyścig Przełajowy  •    Spływy Kajakowe:•    Rzeką Uherka •    Rzeką Bug•    Biegi Przełajowe:•    (...)

Miejscowe tradycje dziedzictwem kulturowym Gminy Hańsk

Beneficjentem projektu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, a projekt będzie realizowany na obszarze objętym LSR realizowaną przez LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu". Wysokość dofinansowania 12 396,00 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.