Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – styczeń 2022

W związku z pozyskanymi przez LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" dodatkowymi środkami na wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - zapowiadamy kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Planowany termin naboru: styczeń 2022 Limit środków w naborze: 720 000 zł Kwota dofinansowania na jedną operację: 80 000 zł Forma (...)

2 176 480 zł dodatkowych środków dla LSR LGD Poleska Dolina Bugu

Z przyjemnością informujemy, że zwiększenie budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu o kwotę 544 120 euro stało się dziś faktem! Po umownym kursie 4 PLN/EUR kwota ta wynosi 2 176 480 zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 19 (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 22.09.2021 r. (środa), godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU” W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 22 września 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na I piętrze Hotelu SANVIT Lake Resort & Spa w Okunince X/10, 22-200 Włodawa. Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Powitanie członków. Wybór przewodniczącego (...)

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny. Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których dwie podlegały odrzuceniu - wpływ po terminie oraz termin realizacji dłuższy niż wynikający z zapytania (...)