Rozwinięte przedsiębiorstwa PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw, w tym związanych z turystyką (P. 1.1.2, P.1.2.3) [caption id="attachment_8454" align="aligncenter" width="576"] Rozwój przedsiębiorstwa o usługi leśne poprzez zakup maszyn służących do produkcji szczap i (...)

Projekty niekomercyjne PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020   Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym (P.1.3.1)   [caption id="attachment_8447" align="aligncenter" width="576"] Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli Uhruskiej. Beneficjent: Gmina Wola Uhruska. Dofinansowanie: 49 772,00 zł. (...)

Nowe przedsiębiorstwa PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020     Tworzenie nowych przedsiębiorstw (P.1.1.1)   Utworzenie działalności gospodarczej zajmującej się produkcją oraz sprzedażą drewna opałowego. Beneficjent: mieszkaniec gminy wiejskiej Włodawa. Premia: 80 000,00 zł. Koszty całkowite: (...)

Konkursy grantowe „Poleskiej Doliny Bugu”

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w czerwcu 2012 r. dzięki utworzonemu Funduszowi Grantowemu zorganizowała Konkurs Grantowy "Pomysł na miarę" Edycja I. Składki Funduszu zasiliły następujące gminy: Włodawa (gmina wiejska), Wola Uhruska, Ruda - Huta, Hańsk oraz Hanna. Nagrodą w konkursie były granty w wysokości od 2 000 do 4 000 zł. (...)

Projekty beneficjentów osi IV PROW 2007-2013

Projekty beneficjentów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych projektów - w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" w latach 2010-2014 Nabór VIII 27.06 - 10.07.2014 r. Małe projekty Lp. Beneficjent/Zdjęcie/Tytuł operacji Kwota całkowita/ dofinansowanie Opis (...)