Konkursy grantowe „Poleskiej Doliny Bugu”

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w czerwcu 2012 r. dzięki utworzonemu Funduszowi Grantowemu zorganizowała Konkurs Grantowy "Pomysł na miarę" Edycja I. Składki Funduszu zasiliły następujące gminy: Włodawa (gmina wiejska), Wola Uhruska, Ruda - Huta, Hańsk oraz Hanna. Nagrodą w konkursie były granty w wysokości od 2 000 do 4 000 zł. (...)

Projekty beneficjentów osi IV PROW 2007-2013

Projekty beneficjentów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie Małych projektów - w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 złożonych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" w latach 2010-2014 Nabór VIII 27.06 - 10.07.2014 r. Małe projekty Lp. Beneficjent/Zdjęcie/Tytuł operacji Kwota całkowita/ dofinansowanie Opis (...)