Ogłoszenia o naborach

data publikacji 23.10.2023 r. Ogłoszenie o naborze 2/2023 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze_2.2023 I. ZAKRES TEMATYCZNY NABORU, LIMIT ŚRODKÓW, … Czytaj dalej Ogłoszenia o naborach