Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji opublikowany na stronie LGD i ARiMR

Informujemy Beneficjentów wsparcia podziałania  19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, że na stronie ARiMR – otwórz oraz na stronie LGD w zakładce Dla wnioskodawców  został opublikowany formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji.

Dodatkowo informujemy Beneficjentów wsparcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, że w Informacji pomocniczej przy wypełnianiu Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji znajduje się instrukcja rozliczenia się ze zrealizowanego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynął rok od dnia wypłaty płatności końcowej/drugiej transzy (wymagane co najmniej 30%)