Fotorelacja ze szkolenia przed naborem 2/2017, 3/2017, 4/2017

Szkolenie przed naborem-1

W dniu 20.11.2017 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” odbyło się szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach naborów:

  • 2/2017 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
  • 3/2017 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw
  • 4/2017 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką

W ramach szkolenia dokonano prezentacji Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW 2014-2020, omówiono procedurę naboru wniosków w LGD, warunki przyznania dofinansowania, zobowiązania beneficjenta oraz sposób rozliczenia projektu. Uczestnicy  zostali przeszkoleni z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz biznesplanu. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Przypominamy, że nabór wniosków będzie przeprowadzony w dniach 27.11.2017 r. – 11.12.2017 r.