Operacja własna – komunikat

Operacja własna LGD – Promocja obszaru LSR

Informujemy, że do dnia 12.05.2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji, w odpowiedzi na informację o zamiarze realizacji operacji własnej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” opublikowaną w dniu 12.04.2023 r.