Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Anety Gaj zamieszkałej w  Susznie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia w dniu 25.11.2022 r.