Konferencja pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu” – 8 września 2017 r. w Lublinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencjach pn. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”  organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie w ramach realizacji operacji: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne”.

Operacja ma  na celu wzrost znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów
i artykułów spożywczych i wymianę doświadczeń i wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Udział w konferencji pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualną wiedzą na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych w zakresie;

 1. Produktu lokalnego i tradycyjnego będącego szansą na rozwój przedsiębiorczości;
 2. Certyfikatów żywności w Polsce oraz UE jako narzędzia poprawy konkurencyjności polskich produktów;
 3. Znaczenia certyfikacji jakości produktów dla uczestników łańcucha żywności. Przykłady certyfikacji regionalnej na podstawie  lokalnych produktów;
 4. Systemów Certyfikacji Jakości w rolnictwie ekologicznym;
 5. Kontroli i certyfikacji produktów rolnych jako promowanie produktów o specyficznych cechach;
 6. Produkty regionalne i lokalne w województwie lubelskim, świętokrzyskim, lubuskim oraz podkarpackim.

Zaproszenie na konferencje skierowane jest do mieszkańców województw lubelskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego:

-producentów produktów tradycyjnych

-przedstawicieli restauracji oraz firm cateringowych

-przedstawicieli zagród tematycznych oraz miejsc kultury

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych

-przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego

Konferencje odbędą się w następujących terminach:

 • Lubelskie – w dniu 8 września 2017 w Hotelu Focus, al. Warszawska 109 w Lublinie
 • Świętokrzyskie- w dniu 11 września 2017 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22 w Busko-Zdroju
 • Lubuskie- w dniu 22 września 2017 w Hotelu Willa Park Hotel, ul. Piłsudskiego 19 w Żaganiu
 • Podkarpackie w dniu 29 września 2017 w Park Hotel & Wellness, ul. Paderewskiego 124a
  w Rzeszowie

Osoby zainteresowane udziałem w konferencjach  prosimy o kontakt z koordynatorem projektu; Wioletta Wilkos. Tel. 81 825 27 27, +48 608 635 477, e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl lub partnerami projektu tj. Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie,  Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.

Liczba miejsc ograniczona- w każdej konferencji może brać maksymalnie  150 osób.

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów projektu.

Program konferencji:

Program