Konkurs grantowy fundacji Kulczyk Fundation – dofinansowanie do 25 000 zł

Informujemy, że fundacja Kulczyk Fundation organizuje Konkurs Grantowy Kulczyk Fundation na projekty infrastrukturalne, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych, trwałych cech infrastrukturalnych.

Dla kogo granty?
Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządów terytorialnego.

Ile można dostać na dofinansowanie projektu?
Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnej do 25 000 zł.

Terminy rozpatrywania wniosków:
Konkurs posiada dwie edycje w ciągu roku.
Wnioski pierwszej edycji należy składać w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Wnioski drugiej edycji należy składać w terminie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Regulamin, formularz aplikacyjny oraz szczegóły konkursu  na stronie:
http://kulczykfoundation.org.pl/#projects  w zakładce granty