Konsultacje lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej PROW 2014-2020

Zapraszamy do zabrania głosu w konsultacjach społecznych w zakresie lokalnych kryteriów wyboru dla operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. LSR.

Konsultacje LSR 14-20