Konsultacje zmian w LSR – zapraszamy do wypełnienia ankiety

Konsultacje w zakresie przeznaczenia dodatkowych środków i oszczędności w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” została nagrodzona dodatkowymi środkami finansowymi na wsparcie przedsiębiorczości (podejmowanie działalności, rozwijanie istniejących firm) w kwocie 620 tys. zł.
Ponadto LGD dysponuje oszczędnościami w ramach budżetu przyznanego w 2016 r. (po zrealizowaniu wszystkich wskaźników) w kwocie około 317 tys. zł, które można przeznaczyć na dowolny zakres wsparcia wskazany w LSR.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wyrażenie opinii na temat zakresu, na jaki powinny zostać przeznaczone otrzymane dodatkowe środki (620 tys. zł) oraz posiadane oszczędności (około 317 tys. zł). Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą nam zaplanować ich przeznaczenie w sposób odpowiadający zapotrzebowaniom społeczności lokalnej.
Ankieta jest anonimowa i bardzo krótka – zachęcamy do jej wypełnienia.
Na odpowiedzi czekamy do 5.06.2019r.
Przejdź do ankiety