Aktywizacja LGD

Fotorelacja ze szkolenia przed naborem wniosków nr 1/2022

W dniu  17 stycznia 2022 r. pracownik LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie przeprowadził  szkolenie z zakresu premii na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenie zostało przeprowadzone w związku z planowanym naborem na podejmowanie działalności (1/2022) w terminie 1-14.02.2022 r. Na szkoleniu omówiono warunki przyznania pomocy, procedurę oceny i wyboru wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” doradztwo będzie świadczone do ostatniego dnia poprzedzającego pierwszy dzień terminu składania wniosków w naborze, tj. do 31.01.2022 r. Doradztwo podczas trwania naboru nie będzie udzielane. 
Poczytaj:

Zasady udzielania doradztwa przez pracowników Biura LGD

Fotorelacja ze szkoleń przed naborami wniosków nr 1/2020 oraz 2/2020

W dniach  3-4 września 2020 r. pracownicy LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” w siedzibie LGD przeprowadzili  3 szkolenia z zakresu premii na podjęcie działalności gospodarczej oraz 1 szkolenie z zakresu niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej. Szkolenia zostały przeprowadzone w związku z planowanymi naborami na podejmowanie działalności (1/2020) oraz na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym (2/2020) w terminie 15-30.09.2020 r. Na szkoleniach omówiono warunki przyznania pomocy, procedurę oceny i wyboru wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” doradztwo będzie świadczone do ostatniego dnia poprzedzającego pierwszy dzień terminu składania wniosków w naborze, tj. do 14.09.2020 r. Doradztwo podczas trwania naboru nie będzie udzielane. 
Poczytaj:

Zasady udzielania doradztwa przez pracowników Biura LGD

 


Fotorelacja ze szkolenia przed naborem wniosków 3/2019 oraz ważne przypomnienie dotyczące doradztwa

Pracownicy LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 06.09.2019 r. w siedzibie LGD przeprowadzili bezpłatne i otwarte spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla mieszkańców obszaru LSR w związku z planowanym naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2019). Na szkoleniu omówiono warunki przyznania pomocy, procedurę oceny i wyboru wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” doradztwo będzie świadczone do ostatniego dnia poprzedzającego pierwszy dzień terminu składania wniosków w naborze, tj. do 30.09.2019 r. Doradztwo podczas trwania naboru nie będzie udzielane. 
Poczytaj:

Zasady udzielania doradztwa przez pracowników Biura LGD


Z informacją na Dożynkach Powiatowych w Woli Uhruskiej 

W dniu 01.09.2019 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” podczas Dożynek Powiatowych w Woli Uhruskiej informowali o efektach realizacji LSR w okresie programowania 2014-2020. Dodatkowo udzielano doradztwa w związku ze zbliżającym się naborem wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, który zostanie przeprowadzony w terminie 01-15.10.2019 r. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą oraz zapraszamy po więcej informacji w związku z naborem do Biura LGD w Okunince.


Cykl spotkań informacyjno – szkoleniowy z mieszkańcami LSR zakończony – fotorealacja

Pracownicy LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” przeprowadzili cykl bezpłatnych i otwartych spotkań informacyjno – szkoleniowych dla mieszkańców obszaru LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2019) oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór nr 2/2019). Na szkoleniach omówiono warunki przyznania pomocy, procedurę oceny i wyboru wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o przyznanie pomocy i biznesplan.

Łącznie przeprowadzono 4 spotkania zgodnie z harmonogramem szkoleń:
26.02.2019 r. – szkolenie w Rudzie-Hucie
27.02.219 r. – szkolenie we Włodawie
06.03.2019 r. – szkolenie w Wyrykach
07.03.2019 r. –  szkolenie w Okunince

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniach. DSC02985 DSC02999 DSC03009 DSC02995