Dokumenty LGD

PS WPR  2023-2027

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 14.12.2023 r.

Załącznik nr 1 do umowy_LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” na lata 2023-2027

Załącznik nr 2 do umowy_Plan komunikacji z lokalną społecznością


PROW 2014-2020

16. LSR_Poleska Dolina Bugu_04.08.2023 aktualna

15.LSR_Poleska Dolina Bugu 10.03.2023

14. LSR_Poleska Dolina Bugu_17.10.2022

13.LSR_Poleska Dolina Bugu_28.02.2022

12.LSR_Poleska Dolina Bugu_03.11.2021

11.LSR_Poleska Dolina Bugu_23.02.2021

10.LSR_Poleska Dolina Bugu_05.08.2020

9.LSR_Poleska Dolina Bugu_04.04.2020

8.LSR_Poleska Dolina Bugu_22.11.2019

7.LSR_Poleska Dolina Bugu_03.07.2019

6.LSR_Poleska Dolina Bugu_12.06.2019

5.LSR_Poleska Dolina Bugu_24.05.2018

4.LSR_Poleska Dolina Bugu_2018.01.19

3.LSR_Poleska Dolina Bugu_19.09.2016

2.LSR_Poleska Dolina Bugu_25.06.2016

1.LSR _Poleska Dolina Bugu_18.12.2015


Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)

Umowa ramowa_Poleska Dolina Bugu_18.05.2016

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej_01.08.2016

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej _17.10.2016

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej_12.06.2017

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej _21.02.2018 r.

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej_23.07.2018 r.

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej_31.01.2019 r.

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej_23.07.2019 r.

Aneks_nr_8_do Umowy_Ramowej_03.06.2020 r.

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej_03.09.2020 r.

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej_01.10.2020 r.

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej_12.04.2021 r.

Aneks nr 12 do Umowy Ramowej_05.11.2021 r.

Aneks nr 13 do Umowy Ramowej_13.04.2022 r.

Aneks nr 14 do Umowy Ramowej_10.11.2022 r.

Aneks nr 15 do Umowy Ramowej_06.02.2023 r.

Aneks nr 16 do umowy ramowej_31.03.2023 r.

Aneks nr 17 do umowy ramowej 06.04.2023 r.

Aneks nr 18 do umowy ramowej_20.06.2023 r.

Aneks nr 19 do umowy ramowej 18.08.2023 r.


Plan szkoleń Członków Rady i pracowników Biura LGD

Plan szkoleń pracowników i Członków Rady_11.12.2020 r.


Plan komunikacji

Plan komunikacji_LGD Poleska Dolina Bugu_28.02.2022

Plan komunikacji_LGD Poleska Dolina Bugu_23.02.2021

Plan komunikacji_LGD Poleska Dolina Bugu_05.08.2020

Plan Komunikacji LGD Poleska Dolina Bugu_26.03.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2016 r._21.10.2016

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2017 r._31.03.2017

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._28.11.2017

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._ 27.03.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._27.09.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._16.11.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._16.11.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._21.03.2019

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._12.06.2019

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._25.09.2019 

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._22.11.2019 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji_na 2020 r. 22.11.2019 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r._13.03.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r. 14.09.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r._03.12.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2021 r._03.12.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2021 r._29.06.2021 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2022 r._08.11.2021 r. 

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2022 r._28.03.2022 r. 

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2023 r._10.11.2022 r. 

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2024 r._02.11.2023 r.aktualny


Opis stanowisk pracy

Opis-stanowisk-pracy


Regulamin zamówień finansowanych ze środków EFRROW

Regulamin udzielania_zamówień finansowanych ze_środków_EFRROW_v3_11.10.2021 r.


Regulamin doradztwa

Regulamin doradztwa_2021.12.08 r.


Zestawienie rzeczowo-finansowe

zestawienie-rzeczowo-finansowe


Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych KBiA za 2023 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych KBiA za 2022 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych_KBiA_za 2021 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych KBiA_za_2020 r.

informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych_KBiA_za_2019 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych_KBiA_za 2018 r.

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych_KBiA_za 2016, 2017 r.