Dokumenty LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

11.LSR_Poleska Dolina Bugu_23.02.2021 – aktualna

10.LSR_Poleska Dolina Bugu_05.08.2020

9.LSR_Poleska Dolina Bugu_04.04.2020

8.LSR_Poleska Dolina Bugu_22.11.2019

7.LSR_Poleska Dolina Bugu_03.07.2019

6.LSR_Poleska Dolina Bugu_12.06.2019

5.LSR_Poleska Dolina Bugu_24.05.2018

4.LSR_Poleska Dolina Bugu_2018.01.19

3.LSR_Poleska Dolina Bugu_19.09.2016

2.LSR_Poleska Dolina Bugu_25.06.2016

1.LSR _Poleska Dolina Bugu_18.12.2015


Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)

Umowa ramowa_Poleska Dolina Bugu_18.05.2016

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej_01.08.2016

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej _17.10.2016

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej_12.06.2017

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej _21.02.2018 r.

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej_23.07.2018 r.

Aneks nr 6 do Umowy Ramowej_31.01.2019 r.

Aneks nr 7 do Umowy Ramowej_23.07.2019 r.

Aneks_nr_8_do_Umowy_Ramowej_03.06.2020 r.

Aneks nr 9 do Umowy Ramowej_03.09.2020 r.

Aneks nr 10 do Umowy Ramowej_01.10.2020 r.

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej_12.04.2021 r.


Zestawienie rzeczowo-finansowe

zestawienie-rzeczowo-finansowe


Plan szkoleń Członków Rady i pracowników Biura LGD

Plan szkoleń pracowników i Członków Rady_18.01.2021 r.


Plan komunikacji

Plan komunikacji_LGD Poleska Dolina Bugu_23.02.2021

Plan komunikacji_LGD Poleska Dolina Bugu_05.08.2020

Plan Komunikacji LGD Poleska Dolina Bugu_26.03.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2016 r._21.10.2016

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2017 r._31.03.2017

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._28.11.2017

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._ 27.03.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._27.09.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2018 r._16.11.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._16.11.2018

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._21.03.2019

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._12.06.2019

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._25.09.2019 

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2019 r._22.11.2019 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji_na 2020 r. 22.11.2019 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r._13.03.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r. 14.09.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2020 r._03.12.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2021 r._03.12.2020 r.

Kwartalny harmonogram Planu Komunikacji na 2021 r._29.06.2021 r. – aktualny


Opis stanowisk pracy

Opis-stanowisk-pracy


Regulamin zamówień finansowanych ze środków EFRROW

Regulamin udzielania_zamówień finansowanych ze_środków_EFRROW_v3_22.11.2019