LSR

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

5.LSR_Poleska Dolina Bugu_24.05.2018 – wersja aktualna

4.LSR_Poleska Dolina Bugu_2018.01.19

3.LSR_Poleska Dolina Bugu_19.09.2016

2.LSR_Poleska Dolina Bugu_25.06.2016

1.LSR _Poleska Dolina Bugu_18.12.2015


Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa)

Umowa ramowa_Poleska Dolina Bugu_18.05.2016

Aneks nr 1 do Umowy Ramowej_01.08.2016

Aneks nr 2 do Umowy Ramowej _17.10.2016

Aneks nr 3 do Umowy Ramowej_12.06.2017

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej _21.02.2018

Aneks nr 5 do Umowy Ramowej_23.07.2018


Zestawienie rzeczowo-finansowe

zestawienie-rzeczowo-finansowe


Plan szkoleń Członków Rady i pracowników Biura LGD

II_Plan szkoleń pracowników i Członków Rady_19.07.2016


Opis stanowisk pracy

Opis-stanowisk-pracy