Współpraca-TURYSTYKA

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (Lider) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” z siedzibą w Bystrzejowicach Drugich oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” z siedzibą w Kornelówce realizuje projekt współpracy pod nazwą „Dobre praktyki w zakresie turystyki” (akronim PraTur) .
Celem projektu jest poznanie oraz implamentacja krajowych i zagranicznych dobrych praktyk z zakresu promocji, sieciowania i rozwijania oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich.
Projekt przewiduje następujące zadania:
 1. Wizyta studyjna w Portugalii (wspólne zadanie wszystkich partnerów),
 2. 22 sztuki nowej architektury turystyczno – rekreacyjnej, w tym:
 • 16 stacji naprawy rowerów, w tym 4 szt. na terenie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz 12 szt. na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12,
 • 1 budka nietelefoniczna na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12,
 • 5 murali, w tym 1 szt. na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 oraz 4 szt. na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”,
 1. Materiały promocyjne wydane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Zamojska”.
Odbiorcami projektu są lokalne grupy działania, turyści oraz mieszkańcy obszaru partnerskich LGD.
Czas realizacji projektu: 27.09.2022 r. – 31.07.2023 r.

 


Aktualności:

14.06.2023 r.

Miło nam poinformować o kolejnych efektach projektu współpracy pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki”. Na terenie LGD „Poleska Dolina Bugu” zostały zamontowane pierwsze samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Uzyskane wsparcie na tę inwestycję wyniosło 25 975,88 zł, sfinansowane w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań z zakresu współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4 stacje zostały zamontowane w Susznie (MOR przy Green Velo), w Okunince (MOR przy Green Velo), w Suchawie (przy świetlicy wiejskiej), w Lubieniu (przy altanie rekreacyjnej). Od teraz rowerzyści mogą dokonywać bezpłatnej, samodzielnej naprawy roweru, takiej jak, np. zmiana wysokości siodełka, dokręcenie pedała, wyprostowanie kierownicy, regulacja hamulców, przerzutek, a nawet wymiana opony. Dzięki zintegrowanej pompce z adapterem można napompować koła do zalecanego dla danej dętki ciśnienia – niezależnie od typu wentyla. Dokonywanie serwisu jest wygodne dzięki możliwości zawieszenia roweru na specjalnie wyprofilowanym zaczepie na szczycie stacji. Dostęp do takiej stacji eliminuje konieczność zakupu różnorodnych narzędzi, a także problem z miejscem w domu koniecznym do dokonania samodzielnej naprawy roweru. Także żadna (prawie;) awaria na trasie rowerowej już nie straszna.  Zachęcamy  do korzystania ze stacji rowerowych wszystkich rowerzystów. Niech służą jak najdłużej!

Tutaj znajdziesz nasze stacje:

Suszno, gm. Włodawa: https://goo.gl/maps/1eZ6y4dz7PcCJenp7

Okuninka, gm. Włodawa: https://goo.gl/maps/QeWbepsGo3ZrnbNdA

Suchawa, gm. Wyryki: https://goo.gl/maps/5nyMWJj4SbdcuHEKA

Lubień, gm. Wyryki: https://goo.gl/maps/evBtwobKUhgoc43K9 

 


Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu studyjnego do Portugalii
w dniach 23-27 października 2022 r.

 Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników wyjazdu z możliwościami rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie produktu lokalnego, agroturystyki, turystyki oraz przetwórstwa lokalnego na obszarach wiejskich na terenie Portugalii. Umówione spotkania miały na celu wymianę informacji oraz obserwację dobrych praktyk stosowanych w prywatnych przedsiębiorstwach, Lokalnych Grupach Działania oraz w gospodarstwach agroturystycznych i innych prowadzących działalność rolną i turystyczną. W ramach wyjazdu zostały zorganizowane:

 • wizyta w LGD – Leader Oeste w Cadaval
 • spotkanie z przedsiębiorcą w Campo de Férias do Cadaval
 • spotkanie w gospodarstwie agroturystycznym w Quinta de Porto Nogueira
 • wizyta w Cabo da Roca
 • spotkanie w Fazendas da Estremadura
 • wizyta w Casa Mãe da Rota dos Vinhos
 • spotkanie w Quinta do Piloto
 • spotkanie ze zwiedzaniem Aldeia Tipica Jose Franco

Uczestnikami wyjazdu studyjno – szkoleniowego były 32 osoby, pracownicy biur oraz członkowie czterech Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego: Poleska Dolina Bugu, Ziemia Zamojska, Dolina Giełczwi oraz Promenada S12.

Uczestnikom przez cały pobyt w Portugali towarzyszył pilot/opiekun merytoryczny.

 Dzień I – 23 października 2022 roku – niedziela

Podróż do Lizbony (Lublin – Warszawa – Lizbona). Po przyjeździe i zakwaterowaniu, uczestnicy udali się na spotkanie robocze, którego celem było omówienie programu wyjazdu.

Dzień II – 24 października 2022 roku – poniedziałek

Wyjazd grupy na spotkanie oraz wizytę z pracownikami Lokalnej Grupy Działania Leader Oeste w Cadaval – Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich – platforma wielosektorowa zrealizowana w ramach Programu Nabywania Umiejętności i Planu Animacji. Podczas spotkania grupa zapoznała się z realizacjami portugalskiego LAG w dziedzinach zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu. Następnie wymienione zostały doświadczenia w zakresie prac i działań mających na celu promocję turystyczną regionów wiejskich.

Po spotkaniu podpisano listy intencyjne między uczestnikami wyjazdu a LGD Oeste.

Kolejnym punktem zaplanowanym tego dnia była wizyta w Campo de Férias do Cadaval – Tempo de Aventura obozie letnim położonym pomiędzy terenami wiejskimi a plażą – miejsce słynne z sadów gruszy skalnych. Właściciel obiektu oprowadził grupę po obiekcie, w którym duży nacisk położono na łączenie obiektów sportowych w otoczeniu zdominowanym przez zieleń. Na terenie ponad 50 000 m2 znajdują się między innymi: dwa boiska do piłki nożnej, boisko do siatkówki, wioska przygód, wiele tras na orientację, tor linowy, jezioro biologiczne, parki piknikowe oraz infrastruktura rekreacyjna.

Następnie grupa udała się do Quinta de Porto Nogueira – założonej w pierwszej połowie XVIII w. winnicy, która prowadzona była do początków XXI w. z pokolenia na pokolenie przez jedną rodzinę. Współczesny właściciel odrestaurował dworek z 1738 roku i udostępnił go jako obiekt noclegowy pasjonatom enoturystyki. Z Winnicy uczestnicy zostali przewiezieni do Vale d’Azenha – Country House  przekształconej na obiekt noclegowy luksusowej willi. Goście mogli zapoznać się historią oraz koncepcją przemiany.

 Dzień III – 25 października 2022 roku – wtorek

Wyjazd do Cabo da Roca najdalej na zachód wysuniętego punktu lądu stałego Europy. Na miejscu uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem turystycznym przylądka. W dalszej kolejności grupa udała się do Fazendas da Estremadura gdzie odbyło się spotkanie z właścicielem winnicy udostępnianej do zwiedzania turystom.

Po lunchu grupa miała możliwość zapoznania się z przemianami w industrialnych dzielnicach stolicy: Alfamy i Graca’y.

Dzień IV – 26 października 2022 roku – środa

Wyjazd do Casa Mãe da Rota dos Vinho utworzonego z inicjatywy producentów wina sklepu promującego wina pochodzące z regionu. Znajduje się też tutaj niewielki hotel oraz winnica wina stołowego. Następnie grupa udała się z wizytą do tradycyjnej winiarni A Quinta do Piloto, w której  istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w miejscowej agroturystyce. Ostatnim punktem programu w tym dniu były odwiedziny tradycyjnej wielopokoleniowej restauracji promującej lokalną kulturę żywienia – Restaurante Dona Isilda.

Pod koniec dnia w hotelu  odbyło się krótkie spotkanie podsumowujące wyjazd.

  Dzień V –27 października 2022 roku – czwartek

Wykwaterowanie z hotelu, następnie wyjazd do wioski tematyczno – edukacyjnej Aldeia Típica powstałej z inicjatywy ludowego artysty – rzeźbiarza i garncarza José Franco. Muzeum wiejskie José Franco, znane również jako Aldeia Saloia, przedstawia typowe zawody Portugalii z przeszłości w miniaturowych scenariuszach z odpowiednimi narzędziami, tworzące prawdziwe muzeum etnograficzne. W przestrzeni znajduje się replika wioski naturalnej wielkości z funkcjonalnymi miniaturami regionu, strefą rekreacyjną dla dzieci, farmą zwierząt, piekarnią, w której można skosztować słynnego „Pão com Chouriço” oraz sklepem z rękodziełem ceramicznym.

Po wizycie i pożegnaniu z pilotką, grupa odbyła podróż powrotną do Polski (Lizbona – Warszawa – Lublin).

Projekt „Dobre praktyki w zakresie turystyki” jest współfinansowany w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu w 24 października 2022 r. w miejscowości Cadaval Prezes LGD „Poleska Dolina Bugu” pani Magdalena Oniszczuk podpisała wraz z przedstawicielami LGD: Ziemia Zamojska, Dolina Giełczwi oraz Promenada S12 list intencyjny dotyczący współpracy z portugalską LGD (GAL) LEADER Oeste. Spotkanie polskich i portugalskiej LGD było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji, sieciowania i rozwijania oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich. Wizyta w GAL Leader Oeste w Cadaval w Portugalii jest jednym z elementów projektu współpracy pn. „Dobre praktyki w kierunku turystyki”, który LGD Poleska Dolina Bugu realizuje wraz partnerami projektu: LGD Ziemia Zamojska, Dolina Giełczwi oraz Promenada S12.
Projekt „Dobre praktyki w zakresie turystyki” jest współfinansowany w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 27.09.2022 r. w Lublinie przedstawiciele czterech partnerskich LGD podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Dobre praktyki w kierunku turystyki”. Umowa przewiduje realizację szeregu zadań, które umożliwią osiągnięcie celu projektu, jakim jest poznanie oraz implamentacja krajowych i zagranicznych dobrych praktyk z zakresu promocji, sieciowania i rozwijania oferty turystyczno – rekreacyjnej obszarów wiejskich. Jednym z zadań projektu przewidzianym do realizacji przez wszystkich Partnerów w 2022 r. jest wspólny wyjazd studyjny do Portugalii. Natomiast kolejne zadania będą sukcesywnie realizowane w 2023 r., o czym będziemy informować na bieżąco.