Nabór na podejmowanie działalności gospodarczej już jesienią 2019 r.!

Informujemy, że LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej już jesienią 2019r.

Planowany termin naboru: 1-15.10.2019r.

Planowany limit środków w naborze: 960 000 zł (wsparcie dla 12 operacji)

Wysokość wsparcia na 1 operację: 80 000 zł (stała kwota)

Planowany termin szkolenia przed naborem: 05.09.2019r.

Warunki przyznania dotacji, procedura naboru wniosków, kryteria oceny operacji, formularze wniosku i załączników – już dostępne na naszej stronie internetowej http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/

Przypominamy, że zmieniły się zasady dotyczące udzielania doradztwa przez pracowników Biura LGD – aktualnie doradztwo z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej do naboru (w tym biznesplanu) udzielane jest przez pracowników  Biura LGD do dnia poprzedzającego rozpoczęcie naboru wniosków, tj. do 30.09.2019r.
Podczas trwania naboru doradztwo z tego zakresu nie będzie udzielane.
Przeczytaj: Zasady udzielania doradztwa przez pracowników Biura LGD.

Wypełnienie dokumentacji aplikacyjnej jest dosyć trudne, a błędy zmniejszają szansę na uzyskanie dotacji. Dlatego zachęcamy do korzystania z doradztwa udzielanego bezpłatnie przez pracowników Biura LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” już od teraz, by uniknąć stresu przed naborem i zminimalizować liczbę błędów. Zalecane jest wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa – tel. 732-821-113.