Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej – styczeń 2022

W związku z pozyskanymi przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dodatkowymi środkami na wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – zapowiadamy kolejny nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowany termin naboru: styczeń 2022

Limit środków w naborze: 720 000 zł

Kwota dofinansowania na jedną operację: 80 000 zł

Forma dofinansowania: ryczałt

Szczegółowe warunki przyznania dofinansowania dostępne są po poniższym linkiem:

Premia na utworzenie firmy