O czym pamiętać przygotowując wniosek na podjęcie działalności gospodarczej

W celu ułatwienia prawidłowego przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków nr 1/2019 w ramach podejmowania działalności gospodarczej, opracowaliśmy dla Wnioskodawców skrót najważniejszych wymogów formalnych, o których należy pamiętać przygotowując dokumentację aplikacyjną.
Zachęcamy do zapoznania się i sprawdzenia prawidłowości przygotowania swojego wniosku.
Im lepiej przygotowany wniosek, tym łatwiej na późniejszych etapach postępowania.
Informacja dla osób przygotowujących wniosek_nabór 1.2019