Ostateczne ogłoszenie o naborze_kwiecień 2013

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

I.    Odnowa i rozwój wsi  (limit dostępnych środków – 881 649,00 zł);
II.    Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 421 105,00 zł)
III.    Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 700 000,00zł); 
IV.    Małe projekty (limit dostępnych środków – 1 166 559,25 zł);  

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 3 kwietnia 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.
2/     Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”  Okuninka XIII – 1, 22-200 Włodawa .
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4/ Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” www.dolina-bugu.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Nabory Lokalnych Grup Działania oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
5/  Kryteria zgodności operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz kryteria wyboru operacji w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zamieszczone są na stronie internetowej www.dolina-bugu.pl w zakładce Nabór 2013 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Ponadto dostępne są na stronach internetowych urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl a w przypadku operacji z pkt. II, III także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
6/  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie internetowej www.dolina-bugu.pl w zakładce Nabór 2013 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Ponadto dostępne są na stronach internetowych urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl a w przypadku operacji z pkt. II, III także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
7/     Minimalne wymagania: operacje wybrane do finansowania muszą być zgodne z minimum jednym celem ogólnym, z  jednym  celem szczegółowym LSR oraz wpisywać się w minimum jedno przedsięwzięcie  oraz uzyskać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów za spełnianie lokalnych kryteriów wyboru.

icon Informacja o naborze-kwiecień 2013 (69.46 kB)