Ostatnie dni na zgłaszanie propozycji projektów oraz na wypełnienie ankiety!

Przypominamy, że jeszcze do jutra można składać propozycje projektów na formularzu Karty projektu  Wypełniony formularz można przesłać e-mailem na adres poleskadolinabugu@poczta.fm albo przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze LGD

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa

Zgłoszone propozycje projektów posłużą wyłączenie celom informacyjnym – dzięki informacji o planowanych inwestycjach czy projektach Lokalna Grupa Działania będzie miała większe szanse na zaplanowanie przedsięwzięć odzwierciedlających rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. Co w późniejszym czasie przełoży się na zwiększenie szansy wnioskodawców z obszaru LGD na pozyskanie dofinansowania na projekty w Lokalnej Grupie Działania.

Także do jutra można wypełnić internetową ankietę, która pomoże nam właściwie ukierunkować dotacje z budżetu PROW 2014-2020 na działania najbardziej potrzebne społecznościom lokalnym.

Ankieta internetowa – diagnoza obszaru LGD

Włącz się i decyduj!