OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia: Operator żurawi przenośnych – FIL we Włodawie zaprasza

 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA na BEZPŁATNE szkolenia:

 Operator żurawi przenośnych

 w ramach projektu „Era młodych zawodowców”

Uczestnikiem projektu może być osoba młoda od 15 do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego, świdnickiego:

 1. biernych zawodowo
 2. bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy

w tym: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i  o niskich kwalifikacjach.

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

 • Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy).

2) Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje  i kwalifikacje zawodowe:

 • Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec-sierpień 2017/ – Włodawa
 • Stypendium szkoleniowe – (8,54 brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu)
 • 4-miesięczne płatne staże w wysokości 1.925,40 brutto

 

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Badania lekarskie,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Odzież ochronną,
 • Wyżywienie podczas szkoleń,
 • Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Oddział we Włodawie

11 Listopada 3

22-200 Włodawa

tel. 82 572 29 16

e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl