Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których dwie podlegały odrzuceniu - wpływ po terminie oraz termin realizacji dłuższy niż wynikający z zapytania (...)

Zapytanie o cenę dotyczące budowy altan rekreacyjnych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych na budowę altan rekreacyjnych w miejscowościach Włodawa (22-200), Ujazdów (22-235), Skorodnica (22-244), Zahajki (22-205). Termin realizacji inwestycji: 15.11.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 12:00 Szczegóły w dokumentach opublikowanych poniżej: Zapytanie o cenę_altany_03.08.2021 1. dokumentacja projektowa cz. 1 2. formularz (...)

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków we wrześniu 2021

Informujemy, że najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się we wrześniu 2021r. Szacunkowa alokacja środków: 91 tys. euro, tj. 364 tys. PLN (4 dotacje po 80 tys. PLN) Warunki przyznania dofinansowania i wysokość dotacji pozostają bez zmian. Szczegóły pod poniższym linkiem: http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/premia-na-utworzenie-firmy/#slide-1 Osobom planującym składać (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę placów zabaw

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.07.2021r. dotyczące budowy placów zabaw. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta - oceniona jako prawidłowa: Argon Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl – zaoferowana cena brutto: 313 085,43 zł. Komunikat_wybór wykonawcy_30.07.2021

Wyniki postępowania ofertowego na budowę boiska

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z małą architekturą. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły trzy oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma: Sport Grupa Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki - (...)

Wyniki postępowania ofertowego na budowę altan rekreacyjnych

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2021r. dotyczące budowy altan rekreacyjnych na terenie powiatu włodawskiego. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty, spośród których najkorzystniejszą złożyła firma: Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach - zaoferowana cena brutto: (...)

Zapytanie o cenę – budowa placów zabaw

W związku z rezygnacją z podpisania umowy na budowę placów zabaw, złożoną przez firmę wybraną do w dniu 12.07.2021r. do realizacji zamówienia, ponownie rozpoczynamy poszukiwania wykonawcy zadania. Zadanie dotyczy budowy sześciu placów zabaw na terenie powiatu włodawskiego i chełmskiego. Termin realizacji inwestycji - 15.11.2021r. Termin składania ofert: 29.07.2021r. godz. 12:00 (...)

Wyniki postępowania ofertowego – wykonanie materiałów promocyjnych w postaci siatki na zakupy, torby na zakupy z juty, butelki na wodę

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert cenowych na wykonanie materiałów promocyjnych w postaci siatki na zakupy, torby na zakupy z juty, butelki na wodę. W określonym terminie składania ofert tj. do dnia 08.07.2021r. wpłynęło: część 1: siatki na zakupy- 11 ofert część 2: torby na zakupy z juty - 10 (...)

Zapytanie o cenę – budowa boiska wielofunkcyjnego

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z małą architekturą. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Korolówka (22-200). Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 10m x 30m o nawierzchni sztucznej (polipropylenowej na kostce brukowej) wraz z bramkami do piłki nożnej, zestawem do (...)