Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Barbary Jaroszewicz zamieszkałej we Włodawie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 14.10.2020 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły trzy oferty - wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Jedna oferta nie spełnia wymagań formalnych. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - otwórz Kandydaci, których (...)

Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych i promocji. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od 22.10.2020r. do 02.11.2020 r.

Informacja o wyniku oceny formalnej ofert na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów

Informujemy, ze w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 24.09.2020 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły trzy oferty. Żadna z ofert nie przeszła oceny formalnej z powodu nie spełniania wymogu koniecznego w postaci minimum 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na stanowisku pracy (...)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Biurze LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynacji projektów w Stowarzyszeniu "Poleska Dolina Bugu". Szczegóły w dokumencie zamieszczonym poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy_2020

Wynik postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówenia – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

KOMUNIKAT O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA w postępowaniu w ramach procedury wyboru wykonawcy zamówienia finansowanego ze środków EFRROW w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” W imieniu zamawiającego, tj. Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, (...)

Zapytanie o cenę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na obszarze gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Wyryki. zapytanie o cenę_31.08.2020 Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania

Uwaga! Postępowanie z dnia 21.08.2020r. ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania polegającego na  opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaje unieważnione, zgodnie z par. 8 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień finansowanych ze środków EFRROW w ramach Działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (...)