Ankieta dla mieszkańców LSR

Szanowni Państwo, Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam zaplanować wydatkowanie środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu". Oszczędności, które mamy w dyspozycji stanowią ok. 340 tys. zł i są częścią przyznanego nam w 2016 roku budżetu na wdrażanie LSR (5 700 000,00 (...)

Akademia Umiejętności Animatora – warsztaty dla animatorów

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na warsztaty dla animatorów społecznych - Akademia Umiejętności Animatora LGD Do udziału w Akademii zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele lokalnych grup działania, w tym rybackich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będący członkami LGD/RLGD, a także przedstawiciele innych podmiotów funkcjonujących (...)

Konkursy, konkursy!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach. Szczegóły poniżej. Trwa IV edycja programu "Decydujesz, pomagamy" organizowany przez Tesco i Fundację Tesco. Na zwycięzców czekają granty w łącznej wysokości 1 125 000 zł. Więcej informacji: https://tesco.pl/pomagamy/ Konkurs grantowy "Wspieramy rozwój" organizowany jest już po raz drugi przez CEDROB S. A. Celem inicjatywy (...)

Warsztat refleksyjny

W dniu 16.02.2018 r. LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno - gospodarczej obszaru LGD. Podczas warsztatu omówiono postęp rzeczowy i finansowy realizacji LSR, realizację celów i wskaźników, efektywność działań (...)

Fotorelacja ze szkolenia przed naborem 2/2017, 3/2017, 4/2017

W dniu 20.11.2017 r. w siedzibie LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" odbyło się szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach naborów: 2/2017 Tworzenie nowych przedsiębiorstw 3/2017 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw 4/2017 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką W ramach szkolenia dokonano prezentacji Lokalnej Grupy Działania i poddziałania 19.2 PROW (...)