Aneks do umowy – rozwijanie działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na rozwój działalności gospodarczej.  Aneks do umowy o przyznaniu pomocy wprowadza zmiany, które weszły w życie na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 02.09.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie (...)

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata (...)

Nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

LGD „Poleska Dolina Bugu” planuje kolejny nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru - wrzesień 2021 r. Prognozowany limit środków dla naboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 320 tys. zł, tj. 4 premie x 80 tys. zł. Zasady przyznawania dotacji pozostają bez zmian w stosunku do (...)

Nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Aktualizacja - zmiana terminu naboru wniosków na wrzesień 2021 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” planuje kolejny nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru - maj 2021 r. Limit środków dla naboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 160 tys. zł, tj. 2 premie x 80 tys. zł. (...)

Przyszłość LEADERa i Lokalnych Grup Działania – w ciemnych barwach…

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upublicznił projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2023-2027 - poddając go pod konsultacje społeczne. Dokument ten określa kierunki, w jakich ma rozwijać się polska wieś dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określa też limity środków na (...)