Informacja o wyniku oceny formalnej ofert na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów

Informujemy, ze w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 24.09.2020 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły trzy oferty. Żadna z ofert nie przeszła oceny formalnej z powodu nie spełniania wymogu koniecznego w postaci minimum 6-miesięcznego doświadczenia w pracy na stanowisku pracy (...)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Biurze LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynacji projektów w Stowarzyszeniu "Poleska Dolina Bugu". Szczegóły w dokumencie zamieszczonym poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy_2020

Wynik postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zamówenia – dokumentacja projektowo-kosztorysowa

KOMUNIKAT O WYBORZE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA w postępowaniu w ramach procedury wyboru wykonawcy zamówienia finansowanego ze środków EFRROW w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” W imieniu zamawiającego, tj. Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka-XIII-1, (...)

Zapytanie o cenę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do złożenia ofert cenowych na: opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obiektów małej infrastruktury turystyczno-sportowo-rekreacyjnej na obszarze gmin: Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, Włodawa (wiejska i miejska), Wola Uhruska, Wyryki. zapytanie o cenę_31.08.2020 Formularz ofertowy

Unieważnienie postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania

Uwaga! Postępowanie z dnia 21.08.2020r. ws. konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania polegającego na  opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostaje unieważnione, zgodnie z par. 8 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień finansowanych ze środków EFRROW w ramach Działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (...)

Doradztwo przed naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej

Przypominamy, że do 14.09.2020r. pracownicy Biura LGD świadczą nieodpłatne doradztwo z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Z doradztwa można skorzystać drogą telefoniczną - tel. 732-821-113, drogą e-mailową: poleskadolinabugu@poczta.fm, oraz bezpośrednio w Biurze LGD w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (obowiązkowe zasłanianie ust i nosa oraz (...)

Skrypt dla osób przygotowujących wniosek do naboru 1/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej

Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" przygotowali dodatkowe materiały pomocnicze przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej. Są to: zbiór najważniejszych informacji, jak prawidłowo przygotować i złożyć wniosek w naborze - pobierz przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy - pobierz przykładowo wypełnione tabele finansowe biznesplanu - pobierz Wierzymy, że materiały (...)