O czym pamiętać przygotowując wniosek na podjęcie działalności gospodarczej

W celu ułatwienia prawidłowego przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków nr 1/2019 w ramach podejmowania działalności gospodarczej, opracowaliśmy dla Wnioskodawców skrót najważniejszych wymogów formalnych, o których należy pamiętać przygotowując dokumentację aplikacyjną. Zachęcamy do zapoznania się i sprawdzenia prawidłowości przygotowania swojego wniosku. Im lepiej przygotowany wniosek, tym łatwiej na późniejszych (...)

Umowa na międzynarodowy projekt współpracy podpisana!

Przedstawiciele LGD „Poleska Dolina Bugu” oraz LGD „Polesie” podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację międzynarodowego projektu współpracy pt. „Rozwój zrównoważonej turystyki przyrodniczej na przykładzie Chorwacji”. Zagranicznym partnerem projektu jest LAG „Bura” z Chorwacji. Projekt będzie realizowany w I połowie 2019r. Przewiduje on zorganizowanie wyjazdu (...)

Nabory wniosków o przyznanie dotacji z PROW 2014-2020 w LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o planowanych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w lutym 2019 r. Podejmowanie działalności gospodarczej: Termin naboru: luty 2019r. Limit środków: 560 tys. zł Dotacja ma formę premii w wysokości 80 tys. zł,  wypłacanej w dwóch (...)

Fundusze z PROW 2014-2020 zmieniają na lepsze lokalną rzeczywistość

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” od 10 lat wspiera rozwój obszarów wiejskich gmin Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus, a od 2015 roku także miasta Włodawa. Rozwój ten odbywa się dzięki inicjatywie LEADER, funkcjonującej w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki wsparciu Unii (...)

Pożyczka na Rozwój Turystyki

Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego). Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki Celem wsparcie udzielanego MŚP  jest poszerzenie oferty, podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia (...)

Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi – fińskie doświadczenia i dobre praktyki

Informujemy, że w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” dostępne są nieodpłatne katalogi dobrych praktyk – „Drugie domy jako możliwość podniesienia dochodów i zatrudnienia na wsi – fińskie doświadczenia i dobre praktyki”. Prezentowana broszura jest katalogiem różnych działalności gospodarczych podejmowanych przez mieszkańców fińskiej wsi regionu Południowa Sawonia, których (...)

Rural Inspiration Awards – konkurs dla projektów dofinansowanych z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards. Konkurs zorganizowany z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma na celu wyróżnienie inicjatyw, które pokazują, jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konkurencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak (...)