Punkt konsultacyjny LSR na okres programowania 2023-2027

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju - na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich (...)

Biuro LGD nieczynne

W związku z prowadzeniem spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich w dniach 07-10.06.2022r. Biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy na konsultacje założeń LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027. Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje (...)

Ankieta ewaluacyjna LSR – wydłużenie badania ankietowego

LGD „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gmin: Włodawa, Miasto Włodawa, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Stary Brus. Link do ankiety Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Poleska Dolina Bugu” (...)

Ankieta ewaluacyjna LSR

LGD "Poleska Dolina Bugu" zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gmin: Włodawa, Miasto Włodawa, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Stary Brus. Link do ankiety Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy - jest częścią ewaluacji LSR LGD "Poleska Dolina Bugu" (...)