Zmiana adresu poczty e-mail

Informujemy, że zmianie uległ oficjalny adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu". Nowy adres za pośrednictwem, którego można się kontaktować ze Stowarzyszeniem "Poleska Dolina Bugu" to: biuro@dolina-bugu.pl Jednocześnie informujemy, że poprzedni adres pozostaje tymczasowo aktywny. Po wysłaniu wiadomości nadawca otrzyma informację o zmianie adresu. Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”_07.02.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU” W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 7 lutego 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Hotelu SPA Rusałka, Okuninka VIII-10, 22-200 Włodawa. Planowany porządek obrad Walnego Zebrania (...)

Konsultacje społeczne Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 02 lutego 2024 r. (piątek), które należy zgłaszać (...)

Konsultacje społeczne Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Procedury ustalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji  w ramach  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 02 lutego 2024 r. (piątek), które należy (...)

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, Zarząd  Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do  lokalnych kryteriów wyboru w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Na Państwa uwagi czekamy do 22 stycznia 2024 r. (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Agnieszki Leśniak zamieszkałej w Korolówce ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 01.12.2023 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji  do  Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęło osiem ofert –  wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne –pobierz Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do dalszego (...)

LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” kreuje rozwój lokalny z udziałem mieszkańców

Mija 17 lat od kiedy Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” wspiera rozwój obszarów wiejskich gminy: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Hanna, Wyryki, Stary Brus i Rudy-Huty, a od 8 lat także Miasta Włodawa. Jest to możliwe dzięki realizowanej inicjatywie LEADER – programowi finansowanemu przez Unię Europejską, który umożliwia (...)