Zasada konkurencyjności PROW 2014-2020 – poradnik Witryny Wiejskiej

Zachęcamy do skorzystania z poradnika opracowanego przez Witrynę Wiejską dotyczącego stosowania zasady konkurencyjności obowiązującej wszystkich beneficjentów wsparcia udzielane na zasadzie refundacji ze środków PROW na lata 2014-2020.  W odniesieniu do beneficjentów z obszaru LGD "Poleska Dolina Bugu" obowiązek stosowania tej zasady zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczy wszystkich naszych beneficjentów z (...)

Wyniki naboru wniosków nr 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej – opublikowane

  http://www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/wyniki-naborow/?preview_id=6125&preview_nonce=db11a11cab&preview=true Wnioskodawców, których operacje zostały wybrane do dofinansowania w ramach 100% limitu informujemy, że wnioski zostaną przekazane do Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 31.03.2017 r., który od tego momentu przejmuje postępowanie w sprawie przyznania pomocy. Zgodnie z § 22 rozporządzenia 19.2 (Dz. U. z 2015, poz. 1570, z póżn. (...)

Era młodych zawodowców – projekt FIL we Włodawie

 Od 01.01.2017 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „Era młodych zawodowców” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane (...)

Konkursy: Seniorzy w AKCJI oraz Generator innowacji SIECI WSPARCIA

TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „ę” ZMIENIA NA LEPSZE ŻYCIE SENIORÓW W POLSCE Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” już od dziesięciu lat  jest liderem działań międzypokoleniowych, odważnie i nieszablonowo podejmuje najaktualniejsze wyzwania społeczne. Od 2002 roku przeprowadziło przez proces „od pomysłu do realizacji” ponad 1000 innowatorów społecznych, twórców i animatorów w różnym wieku. (...)

Projekt „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego” realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań”

Projekt "Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości kobiet w wieku 30 lat i więcej z podregionu bialskiego" realizowany jest przez Projekt Hub Sp. z o.o. w partnerstwie z Lokalną Grupę Działania „Jagiellońska Przystań” Okres realizacji projektu: 01.02.2017 r. – 31.07.2018 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające m.in. łącznie poniższe kryteria: (...)

Podpowiedzi w zakresie przygotowywania wniosku o przyznanie premii na podjęcie działalności gospodarczej

Osobom przygotowującym dokumentację aplikacyjną do konkursu o przyznanie premii na podjęcie działalności gospodarczej w LGD „Poleska Dolina Bugu” przypominamy o kilku kluczowych kwestiach: Na stronie internetowej ARiMR po opublikowaniu ogłoszenia o naborze przez LGD „Poleska Dolina Bugu” pojawiły się zaktualizowane informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z) oraz arkusze kalkulacyjne (...)