Konkursy dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury

Muzeum Historii Polski ogłasza IX edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł.  Nabór (...)

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej – fotorelacja

W dniu 10.02.2017 r. odbyło się szkolenie dla osób z grup defaworyzowanych (tj. osoby długotrwale bezrobotne, osoby młode 18-35 lat, osoby 50+, kobiety zamieszkałe na wsi) z zakresu premii na podjęcie działalności gospodarczej w LGD  Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu". Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie dzięki (...)

Start przyjmowania zgłoszeń do programu grantowego Lechstarter – milion złotych czeka

 Rozpoczęła się druga odsłona Lechstartera – programu zmieniającego polskie miasta. Już od teraz do 22 lutego można zgłaszać pomysły na tworzenie miejsc integracji, organizację miejskich aktywności lub wykorzystanie innowacyjnych technologii. Wszystkie projekty muszą mieć jeden cel – usprawniać życie w mieście i łączyć mieszkańców. Na ich realizację marka Lech Premium, (...)

MON ogłasz otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 5/2017/OWzS Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" Termin składania ofert: 20.02.2017 r. link: http://bip.mon.gov.pl

Nowy konkurs grantowy: „Bank Młodych Mistrzów Sportu”

Ruch ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu, kondycję i ogólne samopoczucie. Fundacja Banku Zachodniego zachęca młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, dlatego ogłasza nabór do nowego konkursu: Bank Młodych Mistrzów Sportu. Nabór rusza 23 stycznia i potrwa do 13 lutego 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone 21 marca. Zachęcamy organizacje (...)

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o premię na podjęcie działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2017), zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD "Poleska Dolina Bugu". Szkolenie skierowane jest do osób, które są uprawnione do aplikowania o premię na podjęcie działalności gospodarczej, tj. (...)

Ogłoszenie o naborze 1/2017 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Na stronie internetowej LGD "Poleska Dolina Bugu" w menu górnym "DLA WNIOSKODAWCÓW/OGŁOSZENIA O NABORACH" opublikowano ogłoszenie o naborze 1/2017. Zakres tematyczny naboru: 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw Limit środków w naborze: 1 760 000,00 zł Forma wsparcia: premia Wysokość wsparcia: 80 000,00 zł (stała kwota) Termin naboru: 20.02.2017r. – 06.03.2017r. Przejdź (...)

Konkurencyjny wybór oferty w projektach rozliczanych na zasadzie refundacji-komunikat ARiMR

Uwaga! Na stronie internetowej ARiMR opublikowany został komunikat w sprawie sposobu przeprowadzania konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadania objętego projektem rozliczanym na zasadzie refundacji (czyli wszystkich operacji innych niż premia na podjęcie działalności gospodarczej). Link do komunikatu ARiMR Przypominamy, że zgodnie z projektem umowy o przyznaniu pomocy dla operacji wspieranych na zasadzie (...)

Ponowny nabór wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej

W związku  z anulowaniem naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2016  w ramach zakresu tematycznego 1.1.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw w ramach poddziałania 19.2  PROW 2014-2020, który trwał w dniach 02.11.2016 - 15.11.2016 r., informujemy, że LGD Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" - przeprowadzi ponownie nabór wniosków w ramach ww. zakresu, tj. 1.1.1 (...)

Korekty na liście operacji wybranych do dofinansowania w ramach Naboru 1/2016

Informujemy, że w zakładce "Dla wnioskodawców"/ "Wyniki naborów" opublikowano listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach Naboru 1/2016 w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 3/2017 Rady Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" z dnia 13.01.2017 r. Zmianie uległa liczba punktów przyznana dla operacji pt. „Turystyczne zagospodarowanie terenu z punktem informacji turystycznej i obsługi (...)