Konkurs „Nasz Sołtys”

  Szanowni Państwo, informujemy, że rozpoczął się nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Cel konkursu Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – Dyrektor biura

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektor biura w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Marty  Drejewicz zamieszkałej we Włodawie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 30.06.2023 r.

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy Dyrektor biura

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 13.06.2023 r. na stanowisko pracy Dyrektor biura do  Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęła jedna oferta –  we właściwym miejscu i terminie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – otwórz Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do dalszego etapu postępowania konkursowego, (...)