Zawiadomienie o rekrutacji na wyjazd studyjny do Portugalii dla członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 23-27.10.2022 r.

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "PROMENADA S 12", Stowarzyszeniem LGD "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Zamojska" organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w terminie 23-27.10.2022 r. w ramach projektu współpracy pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie turystyki”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 30.09.2022 r. (piątek), godz. 13:00)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII-10, 22-200 Włodawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Powitanie członków. Wybór przewodniczącego i (...)

Punkt konsultacyjny LSR na okres programowania 2023-2027

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju - na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich (...)

Biuro LGD nieczynne

W związku z prowadzeniem spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich w dniach 07-10.06.2022r. Biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy na konsultacje założeń LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027. Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje (...)

Ankieta ewaluacyjna LSR – wydłużenie badania ankietowego

LGD „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gmin: Włodawa, Miasto Włodawa, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Stary Brus. Link do ankiety Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Poleska Dolina Bugu” (...)