ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, iż na podstawie §18 ust. 3 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 23 lutego 2011 r. (środa) godz. 14.00 w siedzibie LGD Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa (budynek schroniska „Krokodyl”). W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania odbędzie się tego (...)

Ogłoszenie o naborze

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach: I. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);II. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 250 000,00zł);   III. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – (...)

Ogólnopolski Konkurs Grantowy!

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy  (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat, (...)

Związek Młodzieży Wiejskiej Zaprasza

„Aktywni lokalnie – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.”CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHOFERUJEMY (Bezpłatnie):•    Doradztwo i konsultacje z zakresu zakładania i funkcjonowania  organizacji pozarządowych •    Wsparcie techniczne (xero, drukarka, fax, komputer, internet )•     Dyżury eksperckie  11.01.2011 15.30-17.30   pozyskiwanie funduszy  13.01.2011 14.00-16.00   (...)

Listy wybranych operacji do finansowania

W dniu 28.12.2010 r. odbyło się IV posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" w sprawie rozpatrzenia odwołań oraz wyboru operacji do finansowania w ramach II naboru wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania (...)

Życzenia

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd wraz z Pracownikami Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

W Urzędzie Gminy we Włodawie otwarto Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych!

Na otwarciu biura gościli : Wójt Gminy Włodawa Tadeusz Sawicki oraz licznie przybyli przedstawiciele samorządów gminnych i lokalnych organizacji pozarządowych. Dofinansowanie zapewnia funkcjonowanie biura do 31 grudnia 2011 roku, ale dzięki wsparciu powiatu będzie ono istnieć dalsze 20 miesięcy. Głównym celem istnienia biura jest zbudowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego rozwojowi organizacji (...)

UPŁYNĄŁ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

- Ró- Małe Projekty - limit środków dostępnych w konkursie to: 492 638, 77 zł- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - limit dostępnych środków 250 000,00zł - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - limit dostępnych środków – 250 000,00zł - Odnowa i rozwój wsi - limit dostępnych środków – 870 047,00zł (...)