Życzenia Świąteczne

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów!!! Zarząd i pracownicy biuraStowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu"

Formularz wniosku o płatność w zakresie małych projektów wer.4z

Nie występują już sygnalizowane przez Państwa problemy dotyczące wypełniania kolumny 1 opisu, jest również możliwe dodawania i usuwanie wierszy oraz obowiązujący formularz wniosku o płatność w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów zapisany w formacie *.xls (starsza wersja programu MsExcel). Załączniki: W-2_413_MP_v_4z_24_03_2011.xls (155 kB) 413 (male projekty) sprawozdanie (...)

Aneks do Umowy nr UM03-6933-UM0300002/09

Aneks zatwierdza zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju w IV rozdziale LSR: Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej "przedsięwzięciami" w X rozdziale LSR: Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji, Limitach środków na (...)

Podpisanie umowy

została podpisana umowa przyznania pomocy nr 00063-6932-UM0300032/10 w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Jacka Sobczaka – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem „Poleska Dolina (...)

I Posiedzenie Rady

Przedmiotem obrad będzie ocena wniosków, które wpłynęły do biura w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe Projekty. Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie posiedzenia (...)

PROGRAM FESTYNU RODZINNEGO „MAJÓWKA NA POLESIU” w Kołaczach, Gmina Stary Brus, Powiat Włodawa.

1. Spływ kajakowy rzeką Krzewianką: Szczęśniki – Adamki  g.10.002. Plener rzeźbiarski młodzieżowy g. 10.003. Bieg Ekologiczny trasą ścieżki edukacyjnej. g.12.00 4. Prezentacja Gospodarstwa Ekologicznego z Zabrodzia g.13.005. Występ Zespołu „RUMENOK” z Hołowna.  g.14.006. Porady ZIELARZA -HOŁOWNO g.15.007. Masaże RUMIANKOWE.-HOŁOWNO g.16.00 III.PONIEDZIAŁEK – 3 maja 2010 r.: 1. Spływ kajakowy  rzeką (...)

„Zarys dziejów gminy Hańsk”

WÓJT GMINY HAŃSK oraz GMINNY OŚRODEK KULTURY W HAŃSKUzapraszają na promocję książki "Zarys dziejów gminy Hańsk"W dniu: 14.03.2010 r. o godz. 10.15W programie:- Występ kapeli "Hańszczanie"- Wystawa fotograficzna- Słowo o książce wygłoszą: Bronisław Seniuk (autor publikacji) Waldemar Taurogiński (wydawnictwo TAWA)Miejsce: Sala widowiskowaGminnego Ośrodka Kultury w HańskuSerdecznie zapraszamy.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Do udziału w kursach zapraszamy osoby, które są ubezpieczone w KRUS i wykonują działalność rolniczą, lecz zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Wszystkim uczestnikom zapewniają: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,  poczęstunek, opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi oraz materiały szkoleniowe. (...)

BEZPŁATNE SZKOLENIA

DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z TERENÓW WIEJSKICH POWIATÓW KRAŚNICKIEGO, OPOLSKIEGO, HRUBIESZOWSKIEGO I WŁODAWSKIEGO  AWANS - program aktywizacji zawodowejZałączniki: AWANS_0.pdf (35.32 kB) awans-formularz_zgloszenie_0.doc (504.5 kB) awans-osw_dla_pilota_0.doc (500 kB) awans-przetwarzania_danych_0.doc (501.5 kB)  awans-spelnianie_warunkow_0.doc (506.5 kB)