Fotorelacja ze spotkania Zespołu roboczego ds. opracowania LSR na lata 2023-2027/warsztatu refleksyjnego

W dniu 31.01.2023 r. w sali szkoleniowej Hotelu SPA "Rusałka" w Okunince miało miejsce pierwsze spotkanie Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" przy udziale eksperta zewnętrznego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych, (...)

Zapraszamy do wypełnienia formularza głosów i opinii mieszkańców w procesie opracowywania LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do wypełnienia krótkiej i anonimowej ankiety internetowej, w której można zgłaszać swoje sugestie dotyczących kierunków rozwoju obszaru Poleskiej Doliny Bugu w nowym okresie wsparcia 2023-2027 .   (...)

Nowe przedsiębiorstwa i miejsca rekreacji dzięki wsparciu LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” w 2022 r. wsparła kolejnych 12 przyszłych przedsiębiorców oraz 6 projektów dotyczących budowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Dofinansowanie zostało udzielone już prawie z ostatnich środków finansowych w ramach obecnej perspektywy finansowej (a było ich w sumie 2 183 500,00 euro (...)

Informacja o wyniku procedury naboru na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej na stanowisko Specjalista do spraw administracyjnych i promocji w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” informujemy, że wybrana została kandydatura pani Anety Gaj zamieszkałej w  Susznie, ze względu na uzyskanie najwyższej liczby punktów w ocenie kandydatów dokonanej przez Zarząd stowarzyszenia w (...)

Wynik oceny formalnej kandydatów na stanowisko pracy – specjalista ds. administracyjnych i promocji

Informujemy, że w wyniku ogłoszenia o naborze z dn. 04.11.2022 r. na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji w Biurze Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” wpłynęły dwie oferty – wszystkie we właściwym miejscu i terminie. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – otwórz Kandydaci, których oferty spełniły wymagania formalne, są dopuszczeni do (...)

Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji

Zarząd Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa poszukuje kandydata na stanowisko pracy: Specjalista ds. administracyjnych i promocji. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Specjalista ds. administracyjnych i promocji Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są od dnia 14.11.2022r. do 24.11.2022 r . do (...)

Zapytanie o cenę – dostawa i montaż 6 kręgielni plenerowych

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" zaprasza wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 6 kompletów kręgielni plenerowych - lokalizacje na terenie województwa lubelskiego, powiat włodawski i chełmski. Pozyskane oferty cenowe posłużą do kalkulacji kosztu zadania w projekcie, o którego dofinansowanie Stowarzyszenie będzie ubiegać się jeszcze w tym roku. W (...)