Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br. Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata (...)

Nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

LGD „Poleska Dolina Bugu” planuje kolejny nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru - wrzesień 2021 r. Prognozowany limit środków dla naboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 320 tys. zł, tj. 4 premie x 80 tys. zł. Zasady przyznawania dotacji pozostają bez zmian w stosunku do (...)

Nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Aktualizacja - zmiana terminu naboru wniosków na wrzesień 2021 r. LGD „Poleska Dolina Bugu” planuje kolejny nabór wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Przewidywany termin naboru - maj 2021 r. Limit środków dla naboru z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 160 tys. zł, tj. 2 premie x 80 tys. zł. (...)

Przyszłość LEADERa i Lokalnych Grup Działania – w ciemnych barwach…

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upublicznił projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na okres 2023-2027 - poddając go pod konsultacje społeczne. Dokument ten określa kierunki, w jakich ma rozwijać się polska wieś dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Określa też limity środków na (...)

Aneks do umowy – podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej. Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji, a nawet otrzymali już II transzę pomocy i są w 2-letnim okresie trwałości projektu. Aneks wprowadza złagodzenie zobowiązań Beneficjentów w skutek panującej epidemii COVID-19, wprowadzonych na (...)

Rozwinięte przedsiębiorstwa PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw, w tym związanych z turystyką (P. 1.1.2, P.1.2.3) [caption id="attachment_8454" align="aligncenter" width="576"] Rozwój przedsiębiorstwa o usługi leśne poprzez zakup maszyn służących do produkcji szczap i (...)

Projekty niekomercyjne PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020   Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej inicjatywom lokalnym (P.1.3.1)   [caption id="attachment_8447" align="aligncenter" width="576"] Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli Uhruskiej. Beneficjent: Gmina Wola Uhruska. Dofinansowanie: 49 772,00 zł. (...)

Życzenia Bożonarodzeniowe

W tym szczególnym czasie życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia - rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole oraz zdrowego i spokojnego roku 2021 r. Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu"