Umowa na projekt współpracy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.09.2022 r. w Lublinie przedstawiciele Partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" (Lider), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" podpisali umowę o przyznaniu pomocy z Przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację (...)

Zawiadomienie o rekrutacji na wyjazd studyjny do Portugalii dla członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w terminie 23-27.10.2022 r.

Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LGD "PROMENADA S 12", Stowarzyszeniem LGD "Dolina Giełczwi" oraz Stowarzyszeniem LGD "Ziemia Zamojska" organizuje wyjazd studyjny do Portugalii w terminie 23-27.10.2022 r. w ramach projektu współpracy pod tytułem: „Dobre praktyki w zakresie turystyki”, współfinansowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań (...)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 30.09.2022 r. (piątek), godz. 13:00)

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”  W dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII-10, 22-200 Włodawa odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Poleska Dolina Bugu" Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków: Powitanie członków. Wybór przewodniczącego i (...)

Punkt konsultacyjny LSR na okres programowania 2023-2027

Otwieramy punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 Rozpoczęliśmy proces opracowywania kolejnej lokalnej Strategii Rozwoju - na okres programowania 2023-2027. Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne z obszaru gmin: Włodawa wiejska i miejska, Wola Uhruska, Wyryki, Stary Brus, Ruda-Huta, Hańsk oraz Hanna do zgłaszania swoich (...)

Biuro LGD nieczynne

W związku z prowadzeniem spotkań konsultacyjnych w gminach członkowskich w dniach 07-10.06.2022r. Biuro LGD będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Zapraszamy na konsultacje założeń LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy mieszkańców gmin członkowskich LGD „Poleska Dolina Bugu” na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń strategii (LSR) na kolejny okres programowania 2023-2027. Strategia o nazwie Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) wyznacza kierunki rozwoju gmin nią objętych przy wsparciu funduszy z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obszar Lokalnej Grupy Działania „Poleska Dolina Bugu” obejmuje (...)

Ankieta ewaluacyjna LSR – wydłużenie badania ankietowego

LGD „Poleska Dolina Bugu” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców gmin: Włodawa, Miasto Włodawa, Wyryki, Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Ruda-Huta, Stary Brus. Link do ankiety Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Poleska Dolina Bugu” (...)