Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór wniosków 01-14.02.2022 r.

Wszystkich wnioskodawców przygotowujących wniosek o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej do naboru 1/2022 organizowanego w terminie 01-14.02.2022 przez LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na podstronie dotyczącej projektu:

Premia na utworzenie firmy

Znajdują się tam:

– aktualne formularze dokumentów aplikacyjnych,

– skrypt zawierający najważniejsze informacje i wskazówki dla osób przygotowujących wniosek,

– przykładowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy,

– przykładowo wypełnione tabele finansowe biznesplanu.

Przypominamy, że:

–  od 2022 roku zmianie uległa wysokość składek społecznych, a także sposób obliczania składki zdrowotnej, której wysokość jest zależna od dochodu i wybranej formy opodatkowania,

– do złożenia wniosku o płatność I transzy premii wystarczy zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG bez jednoczesnego rozpoczęcia jej wykonywania (we wpisie do CEIDG można określić przyszły termin rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej – np. jako miesiąc planowanego złożenia wniosku o płatność II transzy, kiedy to wymagane jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA+ZUS DRA),

– w dniu 04.01.2022 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia dot. poddziałania 19.2 (Dz.U. z 2021, poz. 2358), które wydłużają maksymalny termin na złożenie wniosku o płatność z 31.12.2022 r. do 30.06.2024 r.