Pożyczka na Rozwój Turystyki

Pożyczka na Rozwój Turystyki

Pożyczka na rozwój Turystyki skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej lub okołoturystycznej na terenie Polski Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

Przeznaczenie Pożyczki na Rozwój Turystyki

Celem wsparcie udzielanego MŚP  jest poszerzenie oferty, podniesienia jakości produktów i usług lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Z pożyczki można sfinansować następujące typy wydatków:

 1. Roboty budowane (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 3. Jako element przedsięwzięcia:
  • wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • wydatki związane z bieżącą/obrotową działalnością
  • promocja i reklama związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia

Warunki udzielania „Pożyczki na Rozwój Turystyki”

 1. Wartość pożyczki: do 500 000,00 zł;
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy (standardowo) lub do 84 miesięcy (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki);
 3. Wkład własny MŚP: 20%;
 4. Oprocentowanie: od 1,85% (w przypadku nowych umów) do 2,15%;
 5. Możliwa karencja w spłacie pożyczki: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 6. Wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej.

Dodatkowe preferencje (oprocentowanie 0,925% oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 1. obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (MPR Green Velo, greenvelo.pl);
 2. MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata (start-upy).

Więcej informacji:
https://www.bgk.pl/

http://www.biznespozyczka.eu/

Kontakt:
Lublin: 81 528-43-01
Biała Podlaska: 83 344-06-50
Chełm: 82 564-05-99
Puławy: 81 888-97-74
Zamość: 84 639-08-60