Projekty niekomercyjne PROW 2014-2020

Baza projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej służącej
inicjatywom lokalnym (P.1.3.1)

 

Ogólnodostępna zadaszona scena w Woli Uhruskiej. Beneficjent: Gmina Wola Uhruska. Dofinansowanie: 49 772,00 zł. Koszty całkowite: 92 491,66 zł

 

Budowa ogólnodostępnych placów rekreacyjnych w miejscowościach Piaski, Zbereże i Siedliszcze. Beneficjent: Gmina Wola Uhruska. Dofinansowania: 86 275,00 zł. Koszty całkowite: 144 257,12 zł

 

Siłownie zewnętrzne w miejscowościach Kaplonosy, Zahajki, Adampol, Wyryki Adampol. Beneficjent: Gmina Wyryki. Dofinansowanie: 40 652,00 zł. Koszty całkowite: 63 889,64 zł

 

Zadaszenie rekreacyjne i plac zabaw w Osowie. Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej. Dofinansowanie: 91 341,00 zł. Koszty całkowite: 101 490,50 zł

 

Budowa placów zabaw w msc. Krychów i Rudka Łowiecka oraz siłownie zewnętrzne w msc. Hańsk Pierwszy i Dubeczno. Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej. Dofinansowanie: 104 604,00 zł. Koszty całkowite: 116 227,23 zł

 

Przebudowana nawierzchnia promenady do Jeziora Białego w Okunince. Beneficjent: Gmina Włodawa. Dofinansowanie: 111 529,00 zł. Koszty całkowite: 175 277,49 zł

 

Skwer w Starym Brusie. Beneficjent: Gmina Stary Brus. Dofinansowanie: 71 651,00 zł. Koszty całkowite: 112 606,22 zł.

 

Miejsce rekreacji dla mieszkańców w Rudzie-Hucie. Beneficjent: Gmina Ruda- Huta. Dofinansowanie: 110 042,00 zł. Koszty całkowite: 216 597,71 zł

 

Wybudowany budynek rekreacyjny usytuowany na boisku miejskim we Włodawie. Beneficjent: Miasto Włodawa. Dofinansowanie: 321 37,00 zł. Koszty całkowite: 689 000,00 zł

 

Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawki. Boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę w miejscowości Suszno. Siłownia zewnętrzna przy boisku sportowym w Sobiborze. Beneficjent: Gmina Włodawa. Dofinansowanie: 95 465,00 zł. Koszty całkowite: 150 032,50 zł.

 

Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hniszowie poprzez utworzenie: miejsc postojowych, elementów ogrodzenia i małej architektury rekreacyjnej. Beneficjent: Gmina Ruda-Huta. Dofinansowanie: 52 640,00 zł. Koszty całkowite: 84 306,38 zł.

 

Plac zabaw – nowoczesne miejsce infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Wielki Łan. Beneficjent: Gmina Stary Brus. Dofinansowanie: 24 911,00 zł. Koszty całkowite: 39 150,00 zł

 

Zmodernizowany skwer przy ul. Pocztowej we Włodawie im. Zesłańców Sybiru. Beneficjent: Miasto Włodawa. Dofinansowanie: 36 359,00 zł. Koszty całkowite: 74 566,88 zł

 

Zadaszenie rekreacyjne z wydzielonym miejscem na ognisko w Żdżarce oraz altana rekreacyjna w Kulczynie. Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej. Dofinansowanie: 57 142,00 zł. Koszty całkowite: 64 496,99 zł

 

 

Zmodernizowany stadion w miejscowości Hanna. Beneficjent: Gminny Ludowy Klub Sportowy „Bug” Hanna. Dofinansowanie: 57 142,00 zł. Koszty całkowite: 64 110,06 zł

 

 

Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru (P.1.2.1)

Punkt informacji turystycznej i obsługi rowerzystów w Hannie. Beneficjent: Gmina Hanna. Dofinansowanie: 73 416,23 zł. Koszty całkowite: 225 982,27 zł

 

Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe na terenie miasta Włodawa. Beneficjent: Miasto Włodawa. Dofinansowanie: 138 711,00 zł. Koszty całkowite. 217 996,23 zł
Zadaszenie rekreacyjne z wydzielonym miejscem na ognisko w Szcześniki. Beneficjent: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Hańskiej. Dofinansowanie: 41 210,00 zł. Koszty całkowite: 50 195,55 zł.
Wybudowany obiekt strzelnicy, wiata strzelecka i szkoleniowa. Beneficjent: Stowarzyszenie LAS. Dofinansowanie: 54 900,00 zł. Koszty całkowite: 61 000,00 zł
Plac zabaw związany tematycznie z działaniami straży pożarnej. Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Hannie. Dofinansowanie: 108 500,00 zł. Koszty całkowite: 121 000,00 zł.
Ławeczka Krystyny Krahelskiej. Beneficjent: Gmina Miejska Włodawa. Dofinansowanie: 34 830,96 zł. Koszty całkowite: 62 500,00 zł.
Plac zabaw -ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna sołectwa Kaplonosy – Kolonia. Beneficjent: Gmina Wyryki. Dofinansowanie: 22 775,00 zł. Koszty całkowite: 35 793,00 zł

 

 

Wsparcie działalności artystycznej lokalnych zespołów z obszaru LGD (P. 1.3.3)

Doposażenie zespołów artystycznych działających przy Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie poprzez zakup strojów ludowych i baletowych, wyposażenia sali baletowej oraz oświetlenia scenicznego. Beneficjent: Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne. Dofinansowanie: 199 755,45 zł. Koszty całkowite: 196 686,32 zł.