Przypomnienie o szkoleniu przed naborami wniosków

Szkolenie przed naborem-1
Przypominamy o szkoleniu organizowanym przez LGD „Poleska Dolina Bugu” przed naborami wniosków nr 2/2017, 3/2017 i 4/2017.
Termin szkolenia: 20.11.2017r. godz. 12:00-15:00
Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa
Uwaga! Zgodnie z kryteriami oceny operacji, należą się 2 punkty w ocenie operacji za udział wnioskodawcy w szkoleniu!
Podczas szkolenia zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Formularz wniosku i biznesplanu zostanie wyświetlony rzutnikiem na dużym ekranie, jednak jeżeli uczestnik szkolenia preferuje korzystanie podczas szkolenia z wersji papierowej formularzy – poniżej udostępniamy je do pobrania i druku.
Formularz wniosku i biznesplanu obowiązujący w naborze 2/2017 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
wniosek o przyznanie pomocy (xls) – WoPP_19.2_P_3z
wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – WoPP_19.2_P_3z
instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) – IW_WoPP_19.2_P_3z
Biznesplan (docx) – BP_P_3z
Tabele finansowe biznesplanu (xlsx) – BP_premie_3z
Instrukcja wypełniania biznesplanu (pdf) – Pbiznesplan_3z-1 BP_P_3z
Formularz wniosku i biznesplanu obowiązujący w naborze 3/2017 Rozwijanie istniejących przedsiębiorstw oraz 4/2017 Rozwój przedsiębiorczości związanej z turystyką
Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) – WoPP_19.2_I_3z
wniosek o przyznanie pomocy (xlsx) – WoPP_19.2_I_3z
instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf) – IW-1_19.2_I_3z
Biznesplan (docx) – BP_I_3z BP_I_3z
Tabele finansowe biznesplanu (xls) – BP_inne_3z
Instrukcja wypełniania biznesplanu (pdf) – IPbiznesplan_3z