Konkurs na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy

obrazek PW

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu współpracy jest konkurs na najsmaczniejszą potrawę.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem:
Regulamin konkursu na najsmaczniejszą potrawę projektu współpracy

Konkurs jest adresowany do uczestniczek warsztatów kulinarnych organizowanych w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” z obszaru LGD „Ziemia Zamojska”, Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” oraz LGD „RAZEM”.

Poprawnie wypełnione zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z przepisem na potrawę, należy dostarczyć do 03 listopada 2017 r., drogą mailową na adres poleskadolinabugu@poczta.fm, faxem na nr 82 5717090 lub osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa.

Zadanie jest realizowane przez partnera projektu współpracy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę jest realizowany w ramach projektu współpracy pn. „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020