Spotkanie Grupy Roboczej ds. LSR z przedstawicielami gmin członkowskich LGD

W dniu  wczorajszym 20.10.2015 r. w Urzędzie Gminy Włodawa miało miejsce spotkanie Grupy Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju z przedstawicielami gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu samorządów oraz sześciu członków Grupy Roboczej.

Głównym tematem było omówienie wyników badań i konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszaru LGD oraz prezentacja wstępnej koncepcji celów i przedsięwzięć LSR planowanej do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20.10_1 20.10_2 20.10_3 20.10_4