Umowa na projekt współpracy podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.09.2022 r. w Lublinie przedstawiciele Partnerstwa zawiązanego przez Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” (Lider), Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” podpisali umowę o przyznaniu pomocy z Przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. „Dobre praktyki w zakresie turystyki” (akronim PraTur) w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Po więcej informacji o projekcie w poniższym linku:

Współpraca-TURYSTYKA