Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 26.05.2023 r. (piątek), godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali szkoleniowej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII-10, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Powitanie członków.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
  4. Przestawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Wybór członków do Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
  6. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”
    na okres programowania 2023-2027 wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia LSR
  7. Dyskusja i wolne wnioski
  8. Zamknięcie obrad

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 26 maja 2023 r. godz. 13.10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Wzór pełnomocnictwa w załączeniu.

Wzór pełnomocnictwa (osoby prawne)

Wzór pełnomocnictwa (osoby prawne)

 

Serdecznie zapraszamy!