Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 26.02.2019 r.

 ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „POLESKA DOLINA BUGU”

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Hotelu SPA „Rusałka” w Okunince VIII/10, 22-200 Włodawa.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Powitanie członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2018 rok.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2018 rok.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego
  z działalności Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” za 2018 rok.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 9. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

             W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin rozpoczęcia Zebrania zgodnie z par. 16 ust. 7 Statutu, ustala się na dzień 26.02.2019 r. godz. 10:10. Dopuszcza się udział w Zebraniu Członka Stowarzyszenia przez pełnomocnika. W tym celu należy sporządzić pisemne upoważnienie i przekazać je przez pełnomocnika Członkowi Zarządu przed rozpoczęciem Zebrania.

Wzór pełnomocnictwa (osoby prawne)

Wzór pełnomocnictwa (osoby fizyczne)