Warsztat refleksyjny

DZIAŁALNOŚĆ LGD

W dniu 16.02.2018 r. LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem było podsumowanie dotychczasowej realizacji LSR oraz działań LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru LGD. Podczas warsztatu omówiono postęp rzeczowy i finansowy realizacji LSR, realizację celów i wskaźników, efektywność działań komunikacyjnych oraz skuteczność działań Biura LGD. Wypracowane wnioski przyczynią się do wypracowania rozwiązań wpływających na usprawnienie słabszych obszarów, co przełoży się na efektywniejszą realizację podejmowanych inicjatyw w 2018 r.

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Beneficjenci, Dyrektor Biura LGD „Polesie”, pracownicy Biura LGD.